Vyhľadávanie


Venujte nám 2% Vašej dane

11.03.2010 16:30

VYHLÁSENIE o poukázaní 2% dane pre fyzické osoby

POUČENIE k vyhláseniu

POTVRDENIE o zaplatení dane

Vážení športoví priatelia, milí rodičia,

aj v tomto roku sa náš tím uchádza o 2% dane. Ide o príležitosť ako pomôcť športu tak, že to nezaťaží peňaženku darcu. Preto je len na nás a na našom úsilí aby sme presvedčili čo najviac ľudí vo svojom okolí, že práve náš tím je najlepšia šanca ako využiť nimi darované 2% dane. Chyťme sa teda tejto príležitosti a pomôžme našim dievčatám najviac ako sa dá. V prípade, že rozhodnete pomôcť, alebo sa Vám podarí získať osoby vo vašom okolí, môžete použiť tlačivá, ktoré sú k dispozícii cez odkazy uvedené pod textom. Dôležité je tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane. Podľa neho budeme vedieť koľko peňazí prináleží nášmu tímu.

BK UMB 08 Banská Bystrica  spĺňa  všetky  legislatívne  požiadavky pre poukázanie 2%  Vašich  daní. Prostriedky budú využité pre náš tím. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane čo sa týka právnických osôb,  majú  právnické  osoby priamo  v  daňovom  priznaní.  Na  vyplnenie  vyhlásenia  sú  potrebné nasledovné údaje o našom klube:

Obchodné meno: BK UMB 08 Banská Bystrica  

Sídlo: M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 024 138

Právna forma: Občianske združenie