Vyhľadávanie


Vážení športoví priatelia, milí rodičia

11.03.2010 19:05

Aj v tomto roku sa náš tím uchádza o 2% dane. Ide o príležitosť ako pomôcť športu tak, že to nezaťaží peňaženku darcu. Preto je len na nás a na našom úsilí aby sme presvedčili čo najviac ľudí vo svojom okolí, že práve náš tím je najlepšia šanca ako využiť nimi darované 2% dane. Chyťme sa teda tejto príležitosti a pomôžme našim dievčatám najviac ako sa dá. V prípade, že rozhodnete pomôcť, alebo sa Vám podarí získať osoby vo vašom okolí, môžete použiť tlačivá, ktoré sú k dispozícii cez odkazy uvedené pod textom. Dôležité je tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane. Podľa neho budeme vedieť koľko peňazí prináleží nášmu tímu. 

VYHLÁSENIE o poukázaní 2% dane pre fyzické osoby

POUČENIE k vyhláseniu

POTVRDENIE o zaplatení dane

 

BK UMB 08 Banská Bystrica  spĺňa  všetky  legislatívne  požiadavky pre poukázanie 2%  Vašich  daní. Prostriedky budú využité pre náš tím. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane čo sa týka právnických osôb,  majú  právnické  osoby priamo  v  daňovom  priznaní.  Na  vyplnenie  vyhlásenia  sú  potrebné nasledovné údaje o našom klube:

Sídlo: M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 024 138

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: BK UMB 08 Banská Bystrica  

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2010.


5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2010 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2009


- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.