Vyhľadávanie


United World Games a World Sports Festival

27.12.2009 10:30

Anketa skončila pomerom 19 hlasov za, proti nikto, takže si to dovolím považovať za pozitívny signál. Kto sa podujme vyzbieraž za cca 18 mesiacov po cca 200 Euro ?

Ide o obrovské športové podujatia, mládežnícke festivaly, ktoré majú okrem športového najmä spoločenský a aj kultúrny rozmer. V basketbale je aktuálna účasť v roku 2011 nakoľko najnižšia kategória je do 14 rokov. Píšem o tom už teraz, lebo ak sa rozhodneme, že sa zúčastníme, môžeme si tvoriť fond už teraz, povedzme po 5 EURO. Účastníkmi bývajú zvyčajne tímy z celého sveta. Pre nás je zaujímavé porovnanie s americkými družstvami, ktoré sú už v tomto veku na úrovni. Podujatie trvá cca 4 - 5 dní a okrem zápasov pozostáva z mnohých sprievodných akcií. Myslím, že by bolo vynikajúcou motiváciou pre naše dievčatá vidieť aj túto stránku športu, medzinárodné kontakty, úplne nové kultúrne skúsenosti a pod..

Náklady (ubytovanie v penzióne, strava a doprava) by sa mohli pohybovať niekde okol 150 - 200 EURO na osobu. O tom či je táto cena vysoká alebo nízka by sa dalo polemizovať. Ja sa domnievam, že za 200 EURO je problematické stráviť bežným spôsobom 5 dní v Bratislave nie ešte vo Wiedni, alebo Klagenfurte.

Na www.youtube.com nájdete pod príslušnými názvami akcií množstvo videí. Prikladám informačné bulletiny k obidvom akciám. Mali by byť v našom jazyku.   UWG   WSF

Videá: 

http://www.youtube.com/watch?v=-6dMkjRT3Sc - UWG Klagenfurt

http://www.youtube.com/watch?v=vl1jBaD2A58 - UWG Klagenfurt

http://www.youtube.com/watch?v=JMf78OXd2GU - WSF Wienna

http://www.youtube.com/watch?v=oCYNFi1A6ZQ - WSF Wienna

http://www.youtube.com/watch?v=I69JXvvUGiw - WSF Wienna