Vyhľadávanie


Reprezentačný výber

06.12.2009 21:44

 

Milo:

Výberový kemp v Košiciach dopadol podľa očakávania. Mal som možnosť vidieť dievčatá z celého Slovenska. Kempu sa zúčastnilo 98 dievčat. Z nich sa vyberie 45 až 50 hráčok, ktoré budú sledované. Je na škodu, že ho neabsolvovali dievčatá zo Zvolena a Trnavy (ZŠ Atómova), ale počíta sa aj s nimi. Výsledky testov budú uverejnené na http://www.consba.sk/ . Testy nie sú smerodajné, na to chcem upozorniť, hlavne tie špeciálne (basketbalové). Všeobecné testy sú podstatnejšie, v tomto veku. V špeciálnych testoch sme sledovali hlavne techniku herných činností jednotlivca. Všetci prítomní sme skonštatovali, že úroveň trénovanosti na Slovensku je slabá, okrem družstiev Starej Turej, Petržalky a Banskej Bystrice, po prípade Piešťan. Typologicky a somato - typovo je z čoho vyberať, ale ............... !

Naše dievčatá dopadli, v porovnaní s ostatnými, výborne. Je len na nich, či sú ochotné napredovať. Upozorňujem, že aj tie ostatné majú stále šancu sa tam dostať. Podstatná je reprezentácia U14 a U15, kedy sa formuje družstvo na ME v tejto vekovej kategórii. Tento kemp poslúžil ako také zoznámenie sa s hráčkami, ktoré na Slovensku máme.  

 

        
Lístky sú kúpené, doprovod je Katka S. a Pipa. Je potrebné zbaliť deťom jedlo na celý deň, nakoľko prvá strava bude až večera !!! Stretneme sa ráno na hlavnej železničnej stanici už pred 7,30 hod..

Do Košíc nakoniec cestujeme vláčikom. Prosíme najmä maminky (2 osoby), ktoré majú v tomto čase dovolenku, aby sa podujali robiť doprovod, nakoľko Milo musí ísť o deň skôr. Náklady na doprovod budú uhradené.

Doprava:

Štvrtok 7.1.2010: Zraz o 7:30 na vlakovej stanici v Banskej Bystrici

Banská Bystrica - Vrútky - Košice, odchod BB: 7:46 (Zr Strečno), prestup Vrútky: 9:12 (R Excelsior), príchod KE: 12:02

Piatok 8.1.2010:

Košice - Banská Bystrica, odchod KE: 14:58 (R Leier), príchod BB: 18:49

Náklady na dopravu, ubytovanie a stravu hradí SBA !!!

 

V Košiciach,17.12.2009

                                          P O Z V Á N K A

                     Výberový camp – dievčatá ročník   1997

           Termín konania : 07.- 08. 01. 2010     ( štvrtok-piatok )

        Miesto :                  SOŠ Železničná , Palackého 14, Košice

         Zraz :                    07.01.2009 o 11,00-11,30  hod. internát SOŠ Ž .

        Ubytovanie :          Internát SOŠ Ž   Palackého 14, KE

        Stravovanie :        začiatok -        07.01.2010   obedom       SOŠ Ž KE

                                     ukončenie -    08.01.2010  obedom

           Na výberový camp si prines : fľašu, kartu poistenca, osobné veci, tréningovú

                                      výstroj, tmavé a svetlé tričko, hygienické potreby

           Zároveň pozývame aj trénerov z jednotlivých klubov ako doprovod Vašich hráčok

          na tento výberový camp.

          Cestovné : prepláca sa v zmysle platných predpisov, do 50 km osobný vlak, nad 50 km

                             rýchlik II. triedy, v prípade výhodnejšieho spojenia môžeš použiť autobus.

                            ( Cestovné lístky priložiť pri prezentácií ).

                             Žiadame,   do 15 rokov  si zakupovať  polovičné lístky resp.

                             ak ste z jedného klubu viac  tak skupinový lístok !!

          Ak sa z vážnych dôvodov campu nemôžeš zúčastniť, prosíme to oznámiť včas

                                    p. Matyášovi na mobil : 0903 621 344   

                                                                                  Ing. Marián Matyáš   v.r.

                                                                                     vedúci tréner CON SBA

NOMINÁCIA DO KOŠÍC:

 

Michaela IZÁKOVÁ, 6. 1. 1997                    

Jana MATEJČÍKOVÁ, 5. 2. 1997

Natália JELENČÍKOVÁ, 23. 9. 1997

Lucia STRIEŠOVÁ, 31. 5. 1997

Martina JANOŠTÍNOVÁ, 7. 3. 1997

Michaela DEBNÁROVÁ, 4. 1. 1997

Linda VALOVÁ, 31. 10. 1997

Tereza BUDOVIČOVÁ, 9.3. 1997

Martina OKÁĽOVÁ, 5.6. 1997

Dominika LAKOTOVÁ, 16. 4. 1997

Miroslava MIŠTINOVÁ, 20.6. 1997, Palimpex Prievidza