Vyhľadávanie


Poďakovanie

21.12.2009 20:53

V mene rodiny Janoštinovej by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii, technickom a finančnom zabezpečení turnaja. Keďže Mišo vymenoval asi všetkých tých, ktorí sa viac či menej podieľali na jeho organizácii, nebudem ich znova menovať. Vďaka patrí aj rozhodcom, Jakubovi Izákovi a Zdenovi Tomašovičovi za ich vynikajúce výkony či dievčatám pri stolíku časomiery Nike Kolofíkovej a Adi Setteyovej. 

Špeciálna vďaka patrí hlavným organizátorom turnaja Peťovi Debnárovi a Mišovi Striešovi za ich čas, obetavosť a vynaložené úsilie. Ešte raz ďakujem.

Miro Janoštin