Vyhľadávanie


Majstrovstvá Slovenska 2010

15.02.2010 19:41

Zverejňujem vyhlásenie konkurzu na turnaj o Majstra SR. K tejto téme vypisujem anketu a otváram fórum pod názvom MSR10. Prosím o Vaše stanovisko.

Mišo

 

H R A C I A   K O M I S I A   S B A

JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA; www.slovakbasket.sk ; www.ebasket.sk

E - mail office : j.panak@slovakbasket.sk

tel : 02 / 49249 143, fax : 02 / 49249 556, mobil : 0905 648 347

V Bratislave dňa 15.02.2010

 KBZ všetkým BK

 

Vec : Výberové konanie na usporiadanie finálových turnajov v kategóriách :   

         chlapcov – mladší mini, starší mini, mladší žiaci, starší žiaci,

         dievčat – mladšie mini, staršie mini, mladšie žiačky, žiačky,

 V súlade s Vyhlásením celoslovenských súťaží pre h.o. 2009/10 HK SBA vyhlasuje konkurz na usporiadanie M – SR pre kategórie :

 Chlapci – mladší mini      termín 28.- 30.05.2010

                 starší mini           termín 14.- 16.05.2010

                 mladší žiaci        termín 21.- 23.05.2010

                 starší žiaci          termín 07.- 09.05.2010

 Poznámka : finálové turnaje kadetov a juniorov končia finálovými turnajmi za účasti prvých štyroch družstiev dlhodobých, resp. nadstavbových častí

 Dievčatá – mladšie mini        termín 28.- 30.05.2010

                   staršie mini           termín 14.- 16.05.2010

                   mladšie žiačky   termín 21.- 23.05.2010                           

                   žiačky                     termín 14.- 16.05.2010

 Poznámka : súťaže starších žiačok, kadetiek a junioriek končia turnajmi O Slovenský pohár za účasti prvých osem družstiev dlhodobých, resp. nadstavbových častí

 Podmienky :

Projekt organizačného a ekonomického zabezpečenia M – SR musí obsahovať minimálne tieto položky :

 -          úplnú adresu usporiadateľa so zodpovednou osobou, tel., príp. faxové spojenie

-          spôsob a miesto stravovania s cenovou kalkuláciou (raňajky, obed, večera)

-          miesto a typ ubytovania s cenovou kalkuláciou (osoba/noc), špecifikácia typu a úroveň zariadenia (WC, sprchy, počet postelí)

-          športové objekty, rozmery ihriska, časomiera, šatne pre družstvá a rozhodcov, spoločenské priestory pre hostí, vedenie družstiev, účastníkov

-          vzdialenosť medzi ubytovacím a stravovacím zariadením a miestom konania turnaja (halou, telocvičňou)

-          zabezpečenie športovej stránky podujatia

-          zabezpečenie zdravotnej starostlivosti

-          zabezpečenie spoločenskej stránky podujatia (posedenie trénerov)

-          zabezpečenie cien, upomienkových darčekov, občerstvenia...

-          zabezpečenie propagácie M – SR

-          zabezpečenie doručenia výsledkov všetkým účastníkom

-          prípadné iné návrhy organizátora

-          zabezpečenie na základe požiadavky družstiev príchod do miesta konania turnaja jeden deň vopred (vo štvrtok, príp. piatok doobeda) s min. 3/4 hodinovým tréningom v hale konania turnaja

 Systém turnajov :

Turnaj za účasti 6 družstiev (prvé dve družstvá z 3 oblastí).

Porada a žrebovanie turnaja sa uskutoční vo štvrtok večer.

Hrací systém : piatok doobeda   3-4, 1-6, 2-5

                        piatok poobede   6-4, 1-2, 5-3

                        sobota doobeda 2-6, 4-5, 3-1

                        sobota poobede 6-5, 1-4, 2-3

                        nedeľa doobeda 5-1, 4-2, 3-6

 Turnaje budú s dotáciou zo strany SBA pre každé družstvo vo výške 332 €.

 Usporiadateľ je povinný hradiť a zabezpečiť :

 -          náklady pre rozhodcov (odmena, cestovné, stravné, ubytovanie),  odmena za zápas 14 € pre všetky mládežnícke kategórie – mini, žiactvo

-          náklady pre komisára (zástupcu HK SBA), jednorazová odmena 50 €

+ cestovné, stravné, ubytovanie

-          stravné rozhodcom a komisárovi sa vypláca podľa smerníc, nevyplatí sa iba v prípade zabezpečenia stravy usporiadateľom

-          cestovné sa vypláca podľa Dohody o súčinnosti..., kilometrovné : 0,06 € / 1 km

-          náklady pre asistentov rozhodcov (odmena – výšku určí usporiadateľ)

-          ostatné výdaje spojené s organizáciou turnaja (prenájom haly, odmena usporiadateľom...)

-          vstup na všetky podujatia je voľný

-          zabezpečiť fotografovanie družstiev (náklady znáša každé družstvo osobitne), usporiadateľ zašle 1 ks fotografie z každého družstva na adresu HK SBA spolu

      so správou

 Každé družstvo si hradí a znáša všetky náklady turnaja samostatne (ubytovanie, cestovné, strava...).

 HK SBA zabezpečí :

 -          poháre pre prvé tri družstvá, diplom pre každé zúčastnené družstvo a medaily

      pre prvé tri družstvá (20 ks pre družstvo, v prípade záujmu o väčší počet je   

      možné doobjednať na náklady žiadateľa)

-     delegáciu komisára

 ZR SBA zabezpečí :

 -          delegáciu rozhodcov

 Termín uzávierky prihlášok na poriadanie finálových turnajov M – SR

                                                  08.03.2010

 Prihlášky a projekty je potrebné zasielať na adresu HK SBA /poštou alebo e-mailom/.

   

                    Ing. Ivan Malár                                                Juraj Panák v.r.

                 predseda HK SBA                               vedúci sekretariátu súťaží SBA