Vyhľadávanie


Ďakujeme za Vaše 2%

01.05.2010 06:35

Sme radi, že sa nájdu ľudia, ktorí chcú podporiť mládežnícke talenty. Práve v talentovaných a šikovných deťoch, a to nie len v športovej oblasti ale aj v každej inej záujmovej sfére, je naša budúcnosť.

Za to môžeme uhradiť nájom telocvične na jednu celú sezónu, alebo môžeme cestovať na turnaj do Viedne, prípadne si kúpiť novú špičkovú sadu dresov a teplákov. Budeme sa snažiť hodpodáriť úsporne. Prioritou je zabezpečiť "slušné" tréningové priestory aspoň na dva roky, ktoré bude tento tím ešte v tomto zložení. Do úvahy prichádza niekoľko alternatív. Prvou je hala UMB na Tajovského ulici, ktorá ide do rekonštrukcie. Problémom je však fakt, že aj keby bola pozlátená, kúriť sa v nej s vysokou pravdepodobnosťou v zime nebude. Podobne je to aj pri drujej variante na Obchodnej akadémii. Tam by sme mali k dispozícií vlastnú šatňu, vírivku a pod.. No na Memoriály J. Janoština sme si otestovali čo vydržíme. Najhorúcejšími kandidátmi sú Šport Aréna ktorá nám však neposkytuje priestor na turnaje a usporiadanie MSR a Telocvičňa Katolíckeho gymnázia v parku. Tam je veľký rozmer plochy, nezávislé kúrenie, štyri šatne, ubytovacia kapacita, bufet a samostatný vchod. Všetko však záleží od ceny.

Odkladám si do budúcnosti tento článok a ďakujem všetkým, ktorí prispeli 2% nášmu družstvu.

Aj v tomto roku sa náš tím uchádza o 2% dane. Ide o príležitosť ako pomôcť športu tak, že to nezaťaží peňaženku darcu. Preto je len na nás a na našom úsilí aby sme presvedčili čo najviac ľudí vo svojom okolí, že práve náš tím je najlepšia šanca ako využiť nimi darované 2% dane. Chyťme sa teda tejto príležitosti a pomôžme našim dievčatám najviac ako sa dá. V prípade, že rozhodnete pomôcť, alebo sa Vám podarí získať osoby vo vašom okolí, môžete použiť tlačivá, ktoré sú k dispozícii cez odkazy uvedené pod textom. Dôležité je tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane. Podľa neho budeme vedieť koľko peňazí prináleží nášmu tímu. 

VYHLÁSENIE o poukázaní 2% dane pre fyzické osoby

POUČENIE k vyhláseniu

POTVRDENIE o zaplatení dane

 

BK UMB 08 Banská Bystrica  spĺňa  všetky  legislatívne  požiadavky pre poukázanie 2%  Vašich  daní. Prostriedky budú využité pre náš tím. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane čo sa týka právnických osôb,  majú  právnické  osoby priamo  v  daňovom  priznaní.  Na  vyplnenie  vyhlásenia  sú  potrebné nasledovné údaje o našom klube:

Sídlo: M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 45 024 138

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: BK UMB 08 Banská Bystrica  

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2010 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2010.


5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2010 na
daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2009


- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa