Vyhľadávanie


Členské príspevky

25.02.2010 18:45

Veľmi nerád sa vraciam k téme členských príspevkov, ale bol som požiadaný aby som opätovne uverejnil článok "Členské príspevky".

Za seba len toľko, že všetka česť a poďakovanie tím, ktorí rešpektujú pravidlá a plnia si s hrdosťou svoje záväzky vyplývajúce z účasti v našom tíme. Vážme si čo máme, lebo to nie je bežné ...

A teraz opäť článok zo starého webu vysvetľujúci poslanie členských príspevkov:

 

Členské príspevky, 27.10.2009

Na základe požiadavky rodičov sme preverovali možnosť hradenia členského príspevku len v čiastočnej, alebo nulovej výške podľa toho koľkých tréningov sa dieťa zúčastní.

Je treba povedať, že členský príspevok nie je úhrada za prácu, poskytnuté služby, alebo kredit, ktorý je možné čerpať. Ide o poplatok za členstvo v basketbalovom klube, ktorý je občianskym združením s členskou základňou a vykonáva nejakú záujmovú činnosť. Podmienkou členstva je úhrada členského príspevku. Na druhej strane má člen možnosť požívať práva a výhody spojené s členstvom v klube ako účasť na tréningu, zápase či inom podujatí organizovanom klubom. Výhodou je napr. aj užívanie financií klubu ziskaných od sponzorov, čo sme počas vlaňajšej sezóny myslím využili. Výborným príkladom je členstvo v golfovom klube. Ročné členské si musíme hradiť v plnej výške, či hráme raz alebo desať krát do roka. Trávnik je potrebné zalievať denne, nie len deň pred našim príchodom.

Dôvodom na neuhradenie členského príspevku môže byť pozastavenie, prerušenie alebo zrušenie členstva v klube. Príčinou je napríklad dlhodobé zranenie, alebo iná udalosť ktorá neumožňuje počas dlhej doby požívať výhody členstva v klube. Náš klub myslí aj na hráčky so slabším sociálnym zázemím, ktorým poskytuje možnosť zníženia, alebo odpustenia členského príspevku.

Mišo a Peťo