Vyhľadávanie


Neoficiálna stránka, Unofficial web page

06.11.2009 21:22

Toto je neoficiálna stránka družstva Mladších žiačok UMB08 Banská Bystrica - Tímu97. Sme aktuálnymi Majsterkami Slovenska v kategórii dievčat narodených v roku 1997. Trénujeme v telocvični UMB (Univerzita Mateja Bela) na Tajovského ulici a hráme súťaž Majstrovstvo krajov Banská Bystrica, Žilina a Trenčín s cieľom opäť postúpiť na záverečný turnaj a zabojovať o Majstra.

This is an unofficial web presentation of the girls basketball team UMB08 Banska Bystrica - Team97. We are actual Slovak Champion in kategory of girls born in 1997. Our home base is UMB (University of Mathias Bell) gym located on J. G. Tajovský street and we play in competition of areas Banska Bystrica, Zilina and Trencin. Our target is win and advance to Slovak Championship where we want to fight obout our third Slovak Champion titul.